A Salföldi Műhely Népfőiskola Egyesület célja a magyar falu elnéptelenedésének megállítása, fiatalok helyben tartása és ide vonzása. A hagyományos keresztény falusi kultúra értékeinek átmentése és felújítása, a korszerű vidéki létformák felmutatása és gyakorlati oktatása. Nem a munkaerőpiacnak szándékozunk versenyképes munkaerőt képezni, hanem önálló, gazdasági és kulturális téren önellátó, tudatosan lokálpatrióta családokat segíteni. Célunk a helyi társadalom megteremtése, kapcsolati és információs hálózat létrehozása a falvak között.

8256 Salföld, Rákóczi u. 11.

Telefon: 06 87/ 472-028       06 20/ 219-4369